Loading color scheme

Aplicacions Personalitzables

Diseny, confecció i programació a mida de qualsevol tipus d'aplicació informàtica. També disposem d'aplicacions i mòduls ja desenvolupats que podem adaptar a les necessitats del client.

Suport a Empreses i Comerços

Podem realitzar intervencions en remot de forma inmediata o, per impossibilitat de connexió o problema físic, programem amb els clients el poder fer les intervencions "in-situ" per intentar resoldre les incidències.

Gestió de Xarxes i Seguretat

Definició de subxarxes (per separar zona de servidors, zona oficina, xarxa wifi, etc), parametrització de firewalls (Fortigate) i punts d'accés Wifi i definició de polítiques de protecció i/o accés. També muntem i configurem accessos VPN per a treball en remot.

Servidors de Cloud Propis

Disposem de servidors propis per a poder penjar aplicacions i dades. Extremem la seguretat i bloquegem l'accés mitjançant definició d'usuaris i configuración de VPNs (xarxes virtuals privades).

Hardware i Perifèrics

Podem subminitrar qualsevol tipus de Hardware per encàrrec, com ordinadors (tipus torre, sobretaula, portàtil), impressores, escaners, servidors, sais, etc. Incloem, si ens ho demaneu, el servei de posada en marxa "in-situ" del maquinari així com la reinstal·lació de sistemes operatius, actualització de drivers, revisió de funcionament, etc.

Cameres i CCTV

Muntem sistemes de Videogravació interns amb possibilitat d'emmagatzematge de les imatges als nostres servidors per evitar la pèrdua de les mateixes en cas d'intrusis-me o possible destrucció o sustracció d'equips informàtics del propi client.

Anys d'Experiència
Días a l'any de Suport Informàtic